Menu
Obec Ochoz u Brna

Spustili jsme pro vás nové webové stránky. 

Vodovod a kanalizace

Vedení inženýrských sítí  a další informace zjistíte snadno v geoportálu obce Ochoz u Brna  - https://mapy.dataprocon.cz/ochoz-u-brna

Informace pro zákazníky Vodárenské akciové společnosti, a.s. - občasník E-kapka

Vodovod - informace

Hlavní řad vodovodu v naší obci je majetkem obce Ochoz u Brna. Výjimkou je výstavbová lokalita Pod Skalkou - hlavní řad a přečerpávací stanice - obojí bylo předáno do majetku Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, jehož je obec Ochoz u Brna řádným členem. Předsedkyní svazku je starostka obce Sivice - p. Marie Kousalová.

Odkaz na Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko.

Zdrojem pitné vody pro vodovod v Ochozi u Brna jsou vrty v údolí Říčky.

Vývoj cen vodného ve členských obcích Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko: 

ROK

Cena vodného/m3  

bez DPH

Cena vodného/m3  

včetně DPH 15 % od 1. 5. 2020 DPH 10% DPH

2024 62,73 69,00
2023 62,73 Kč 69,00 Kč
2022 52,73 Kč 58,00 Kč
2021 50,91 Kč 56,00 Kč

2020

47,93 Kč

55,12 Kč, od 1.5. DPH 10% = 52,72 Kč

2019

43,46 Kč

49,98 Kč

2018  

 41,40 Kč  

 47,61 Kč  

2017

38,61 Kč

44,40 Kč

2016

37,40 Kč

43,01 Kč

2015

37,00 Kč

42,55 Kč

Praktické info pro stavebníky - postup vyřizování realizace vodovodní přípojky

 • Z pracování projektové dokumentace
Adresa a kontakty:
U Vlečky 695, 664 07 pošta Pozořice, tel: 544 226 084, email: pozorice@vasbv.cz
Úřední hodiny: STŘEDA 8 - 17 hodin (polední přestávka 12 - 13 hodin)
Zde si dohodnete celý další postup vyřizování záležitosti s VAS, a.s.
 • Na OÚ v Ochozi u Brna podat žádost vydání stanoviska obce ke zbudování přípojky a projektovou dokumentaci .
Žádost a projektovou dokumentaci projedná stavební výbor při zastupitelstvu obce Ochoz u Brna.  Na základě tohoto projednání vystaví starostka obce potřebné stanovisko. 
Vyžaduje-li to stavebník, je možné se stanoviskem obce vrátit projektovou dokumentaci.
  
 
 • Na Stavební úřad v Bílovicích nad Svitavou podat žádost o ÚZEMNÍ SOUHLAS (Formulář č. 7), Projektovou dokumentaci potvrzenou (orazítkovanou) VAS, a.s., příp. další materiály dle informací stavebního referenta p. Josefa Semráda - tel: 545 212 853, e-mail: semrad@bilovice-nad-svitavou.cz.
 • Pokud vede přípojka přes pozemek ve vlastnictví obce, oznámit zahájení stavebních prací na OÚ v Ochozi u Brna nejméně 30 dní před zahájením realizace. 
 • V případě požadavku obce na uzavření smlouvy o VB zajistit geometrické zaměření.
 • Spolupráce s VAS, a.s., provozním střediskem Pozořice - provedení, příp. kontrola přípojky, aj.
 • Uzavření Smlouvy o dodávce pitné vody s VAS, a.s.

Splašková kanalizace - informace

Hlavní řad splaškové kanalizace naší obce byl převeden do majetku Dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko, jehož je obec Ochoz u Brna řádným členem. Výjimkou je místní lokalita UNISTAVu, v níž jsou veškeré inženýrské sítě (vodovod, splašková kanalizace, veřejné osvětlení) dosud v soukromém vlastnictví firmy UNISTAV, a.s. 

Předsedou svazku je Ing. Vladimír Kalivoda. 

Odkaz na webové stránky Dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko - https://obeckanice.eu/vodovody-a-kanalizace-bilovicko/#obsah

Splaškové  vody jsou hlavním řadem z Ochoze u Brna odváděny přes hl. řad splaškové kanalizace obcí Kanice, Řícmanice a Bílovice nad Svitavou do ČOV v Bílovicích nad Svitavou.

Vývoj cen stočného ve členských obcích svazku Vodovody a kanalizace Bílovicko: 

Vývoj cen stočného ve členských obcích svazku Vodovody a kanalizace Bílovicko

ROK

Cena stočného/m3 

bez DPH

Cena stočného/m3

 včetně DPH 10%

2024 68,18 Kč 75,00 Kč
2023 68,18 Kč 75,00 Kč
2022 52,73 Kč 58,00 Kč
2021 49,09 Kč 54,00 Kč

2020

44,70 Kč

51,41 Kč, od 1.5. 10% DPH = 49,17 Kč

2019

41,70 Kč

47,96 Kč

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
 • Doručování SMS a e-mailů
 • Bezplatná služba
 • Jednoduchá a rychlá registrace
 • Možnost výběru kategorií zpráv
 • Jeden účet pro více služeb
 • Osobní údaje v bezpečí

Mohlo by Vás zajímat

Organizace