Ochoz u Brna - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Poplatky

Místní poplatky v roce 2024

Poplatky pro rok 2024 jsou splatné v období od 1. 1. do 31. 5. 2024.
Poplatky lze uhradit převodem na bankovní účet vedený u ČSOB, č. účtu 301043282/0300.
Poplatky lze uhradit i v hotovosti na pokladně OÚ v úředních hodinách.

Místní poplatek - odpady

 • 880 Kč – osoba přihlášená k trvalému pobytu v Ochozi u Brna
  Variabilní symbol (VS) pro zadání úhrady převodem na BÚ - číslo popisné
 • 880 Kč – objekt sloužící k rekreaci
  Variabilní symbol (VS) pro zadání úhrady převodem na BÚ - Variabilní symbol, který byl zaslán dopisem

Místní poplatek ze psů 

Majitel 

 • 200 Kč – první pes 
 • 250 Kč – další pes

Majitel je důchodce (osoba starší 65 let, a to od roku následujícího po roku, ve kterém dovršila 65 let)

 • 100 Kč – první pes
 • 250 Kč – další pes

Variabilní symbol (VS) pro zadání úhrady převodem na BÚ - 1341 + číslo popisné 


Poplatek za kabelovou televizi

 • 300 Kč

Variabilní symbol (VS) pro zadání úhrady převodem na BÚ  - 333 + číslo popisné